MMO Ankara’da “TESİSAT MÜHENDİSLİĞİNDE DİJİTAL PROJE UYGULAMALARI” Konulu Seminer

Dr. Ahmet Selami ÇALIŞKAN, seminerin ilk bölümünde tesisat mühendisliğinde, bilgisayar katkısının önemi, bilgisayar sistemlerinin mühendisler tarafından analiz edilmesi hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra, sunumunu oluşturan başlıca bölüm başlıkları hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgi verdi.

Dr. Ahmet Selami ÇALIŞKAN, seminerin ilk bölümünde tesisat mühendisliğinde, bilgisayar katkısının önemi, bilgisayar sistemlerinin mühendisler tarafından analiz edilmesi hakkında bilgilendirme yaptıktan sonra, sunumunu oluşturan başlıca bölüm başlıkları hakkında katılımcılara ayrıntılı bilgi verdi.

Seminerin ikinci bölümünde ise ilgili şartnamelere göre uygulamanın kontrolünün sağlanması

buy-levitra-usa.com

, e-proje uygulamaları, dijital proje onay sistemi, proje veri transferi, dijital arşivleme, mobil proje uygulamaları gibi konuları ayrıntılarıyla katılımcılarla paylaştı.

Seminerin son bölümünde Dr. A. Selami Çalışkan tarafından, katılımcıların soruları yanıtlandı. 71 kişinin katılımıyla gerçekleşen seminer sonunda, katkılarından dolayı sunumu gerçekleştiren Selami Çalışkana, Şube Tesisat Komisyon Başkanı Aytekin Çakır tarafından teşekkür plaketi verildi.